Choď na obsah Choď na menu
 


!!!!!!!! Výborná stránka k preberanému učivu!!!!!!!

Dohodnutý smer elektrického prúdu

 • Charakterizuj elektrický prúd v kovových vodičoch a v kvapalinách.
 • Dohodnutý smer elektrického prúdu.

Meranie elektrického prúdu.Ampérmeter

 • Charakterizuj vznik elektrického prúdu vo vodiči.
 • Výpočet elektrického prúdu.
 • Základné pravidla merana elektrického prúdu v jednoduchom obvode.
 • Nakresli schému jednoduchého elektrického obvodu, v ktorom je zapojený ampérmeter na meranie elektrického prúdu v tomto obvode.

Elektrické napätie

 • Charakterizuj elektrické napätie. El. napätie U je určené elektrickou prácou W, ktorú vykoná elektrické pole pri premioestnení častíc s celkovým elektrickým nábojom Q.
 • Vzorec pre výpočet elektrického napätia.
 • Jednotka elektrického napätia.

Meranie elektrického napätia

 • Základné pravidla merana elektrického napätia v jednoduchom obvode.
 • Nakresli schému jednoduchého elektrického obvodu, v ktorom je zapojený ampérmeter na meranie elektrického prúdu v tomto obvode a voltmeter merajúceho napätie na žiarovke.

Zdroje elektrického napätia

  Výroba zdroja elektrického napätia- Voltového stĺpca (elektrického článku) pomocou hliníkových a medených mincí.

  Výroba zdroja elektrického napätia z citrónu ako zdroja kyseliny citrónovej a medenej a zinkovej elektródy. Chemickou reakciou medzi kyselinou citrónovou a kovovými elektródami vznika na ich koncoch elektrické napätie merateľné voltmetrom.

  Ohmov zákon

  • Vyjadri závislosť elektrického prúdu a napätia v elektrickom obvode stručnou charakteristikou.
  • Vyslov, vysvetli a napíš matematické vyjadrenie Ohmovho zákona.
  • Charakterizuj fyzikálnu veličinu elektrický odpor, jej označenie, jednotku a výpočet.
  • Premena jednotiek elektrického odporu.

   

   

  Obrázok

   

  Zapojenie rezistorov za sebou

  • Nakresli schému jednoduchého nerozvetveného elektrického obvodu so zapojením dvoch rezistorov za sebou.
  • Uveď podmienky platné pre elektrický prúd a napätie v nerozvetvenom elektrickom obvode.
  • Uveď vzorec pre výpočet výsledného elektrického odporu rezistorov zapojených za sebou.

   

  Obrázok

   

   

  Obrázok

   

   

  Obrázok

   

   

  Zapojenie rezistorov vedľa seba

  • Nakresli schému jednoduchého rozvetveného elektrického obvodu so zapojením dvoch rezistorov vedľa seba.
  • Uveď podmienky platné pre elektrický prúd a napätie v rozvetvenom elektrickom obvode.
  • Uveď vzorec pre výpočet výsledného elektrického odporu rezistorov zapojených vedľa seba.

   

  Obrázok

   

  Obrázok

   

  Obrázok

   Riešené príklady

   

  Obrázok

   

   

  Obrázok

   


 

Náhľad fotografií zo zložky Ohmov zákon