Choď na obsah Choď na menu
 


Slnečné svetlo a teplo

 • Opíš putovanie slnečného svetla na povrch Zeme.
 • Ako sa správa slnečné svetlo pri dopade na zemský povrch.
 • Charakterizuj priehľadné a nepriehľadné prostredie.
 • Vysvetli pojem slnečná konštanta.

Poznámky

 

Zdroje svetla

 •  Čo je to svetelný zdroj
 • Vymenuj príklady svetelných zdrojov
 • Rozdelenie svetelných zdrojov
 • Charakterizuj optické prostredie

Poznámky

 

 

Priamočiare šírenie svetla

 • Čo je to svetelný lúč
 • Ako sa šíri svetlo v priestore?
 • Charakterizuj rovnobežný zväzok svetelných lúčov, uveď príklad ich šírenia.
 • Charakterizuj rozbiehavý zväzok svetelných lúčov, uveď príklad ich šírenia.

 

 

Poznámky

 

Rozklad svetla. Farby spektra

 

 

 

 

 Prezentácia k učivu

Poznámky

 

 

Skladanie farebných svetelných lúčov

Klikom na tento odkaz si pozri animáciu.

Poznámky

 

Absorbcia svetla

 

Poznámky

 

Čo sme sa naučili- príprava k testu č. 1

 

 1. Vymenuj a charakterizuj optické prostredia ktorými sa svetlo šíri.
 2. Vymenuj všetky zložky slnečného žiarenia.
 3. Čo je to slnečná konštanta?
 4. Čo je to zdroj svetla?
 5. Čo je to svetelný lúč?
 6. Vysvetli ako sa správa svetelný lúč pri dopade na optický hranol, opíš poradie spektrálnych farieb.
 7. Ako vzniká dúha?
 8.  Charakterizuj základné a doplnkové farby v optike.
 9. Aká dplnková farba vznikne zmiešaním červenej a zelenej farby ?

 

Test č. 1- odpovede

 

Odraz svetla. Zákon odrazu

 • Vyslov a vysvetli zákon odrazu svetelného lúča.

 

Poznámky

Výukový TUUL

 

Zobrazenie predmetu rovinným zrkadlom

 

 

Poznámky

 

Odraz svetla guľovými zrkadlami

 

Poznámky

 

Zobrazovanie guľovými zrkadlami

 

Poznámky

Foto

 

 

 

Lom svtla.Zákon lomu svetla 

 • Ozrejmenie pojmov: dopadajúci lúč, lomený lúč, kolmica dopadu, optické prostredie, rozhranie optických prostredí, index lomu.
 • Zákon lomu svetla
 • Kde sa v živote môžeme stretnúť s lomom svetla?

Poznámky

 

 

 

Šošovky

 

Poznámky

 

 

Zobrazenie predmetu spojnou šošovkou

 

 

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Klikni sem a pozri si k téme ďalšie fotografie.

 

Zobrazenie predmetu rozptylnou šošovkou

 

Obrázok

 

 

 Optické vlastnosti oka

Poznámky

Animácia zachytávajúca akomodáciu oka

Anatómia oka

Chyby oka

Poznámky

Ďalekozrakosť   Krátkozrakosť -animácie zo stránky www.animfyzika.wz.cz

Žiacka prezentácia o chybách oka.

 

Využitie šošoviek

Poznámky

 

Test č. 2

Otázky

 

 

Optické klamy