Choď na obsah Choď na menu
 


IV. Práca a energia

 Práca.Výkon.Energia

 

 

 

Mechanická práca

 

  • Charakteristika mechanickej práce
  • Závislosť mechanickej práce od fyzikálnych veličín, jej výpočet.
  • Jednotka mechanickej práce a jej násobky.

 

Pozri si zaujimavú stránku venovanú danému učivu.

 

 

 

Práca na naklonenej rovine a na kladke

Animácia- kladkostroj zdroj:www.animfyzika.wz.cz

Zdroj videa: Internet

 

 

 

Výkon

 Pohybová a polohová energia

Super stránka na danú tému + test

 

Opakovanie k testu č. 4

1. Všeobecne vysvetli, kedy je teleso v pohybe.

2. Charakterizuj teleso v pokoji.

3. Vysvetli pojem "trajektória".

4. Vypíš rozdelenie pohybu telesa podľa tvaru trajektórie a rýchlosti.

5. Prvá umelá družica obletela Zem rovnomerným pohybom za čas 1h 35min. Rýchlosť jej pohybu bola 8000 m/s. Akú dráhu prešla družica pri jednom obeho okolo Zeme?

6. Ako priemernou rýchlosťou sa pohybuje turiasta pri výstupe na chatu pod Kľačianskou Magurou ak mu cesta trvala 1h 10min? Vzdialenosť chaty od miesta štartu v Kľačanoch je 2,1 km.

7. Charakterizuj nerovnomerný krivočiary pohyb telesa.

8. Premeň jednotky:

72km/h =        m/s       4,7m/s =    km/h        124km/h =       m/s

9. Znázorni graficky závislosť dráhy rovnomerne pohybujúceho sa telesa, od času.

10. Vysvetli, kedy teleso koná mechanickú prácu. Napíš vzorec pre výpočet práce a fyzikálnu jednotku.

11. Vypočítaj prácu, ktorú vykonáme pri zdvíhaní kvádra s hmotnosťou 250g do výšky 60 cm.

12. Porovnaj prácu, ktorú vykonáme pri zdvihnutí telesa do výšky 2m s pomocou kladky a uchopením do rúk.

13. Výťah vynesie náklad s hmotnosťou 1500 kg do výšky 5m za čas 10s. Aký je výkon motoru výťahu?

14. Charakterizuj pohybovú energiu telesa. Od ktorých fyzikálnych veličín závisí jej veľkosť?

15. Charakterizuj polohovú energiu telesa. Od ktorých fyzikálnych veličín závisí jej veľkosť? Napíš aj vzorec a fyzikálnu jednotku.

16. Zdvihol si teleso do výšky 2m, kde nadobudlo polohovú energiu 500J. Napíš,akú si pri zdvíhaní vykonal prácu. Vypočítaj, hmotnosť telesa.

17. Uveď príklad vzájomných premien pohybovej a polohovej energie telesa.

18. Napíš zákon zachovania mechanickej energie.

19. Vypočítaj polohovú energiu spolužiaka s hmotnosťou 47 kg a sa postaví na stoličku, ktorej výška je 85 cm. Akú veľkú prácu vykonali svaly jeho nôh?

20. Akú veľkú prácu vykonal motor stroja s výkonom 450 kW ak pracoval 2,5h ?

 

 

 

Energia v prírode

  Výukový TUUL

Energia zo slnka

Žiacká prezentácia 

 

 

 

 

Energia, ktorú nevieme využiť a ovládnuť