Choď na obsah Choď na menu
 


Vnútorná energia telesa

 • Čo je to teleso, z čoho je zložené. Rozdelenie telies podľa skupenstva.
 • Charakterizuj látky, ich zloženie a správanie sa častíc.
 • Charakterizuj energie častíc, vysvetli pojem vnútornej energie.

Zmena vnútornej energie telesa konaním práce

 • Pohyb telesa v látkovom prostredí a vplyv trecích síl.
 • Zmena vnútornej energie telesa konaním práce: vplyv trecích síl- zmena teploty a súvis s vnútornou energiou a správaním sa častíc v telese.

Zmena vnútornej energie telesa pri tepelnej výmene

 • Charakterizuj pojem "tepelná výmena".
 • Vysvetli zmenu vnútornej energie ohriateho, resp. ochladeného telesa.
 • Rozdelenie látok podľa tepelnej vodivosti- využitie v praxi.

Teplo

 • Charakterizuj fyzikálnu veličinu teplo.
 • Vysvetli zmenu vnútornej energie telesa po prijatí tepla.
 • Od čoho závisí veľkosť zvýšenia teploty dvoch telies po prijatí rovnakého tepla.
 • Vysvetli rozdiel medzi teplom a teplotou.

Merná tepelná kapacita látky

 • Závislosť zmeny vnútornej energie telies z rôznych látok, po prijatí rovnakého množstva tepla.
 • Charakterizuj mernú tepelnú kapacitu látky.

Výpočet tepla

 

 

Obrázok

 

 

Praktické určenie tepla

 • Vyjadri princíp určenia tepla na základe výpočtu pomocou merateľných veličín.
 • Časti zmiesšavacieho kalorimetra.
 • Podstata presného odmerania výslednej teploty,ako výsledku tepelnej výmeny medzi dvomi telesami.

  Obrázok

Zväčšenie vnútornej energie pri pohltení tep. žiarenia

 • Ktoré faktory ovplyvňujú zvýšenie vnútornej energie telesa pri pohltení tepelného žiarenia?
 • Vysvetli pojmy: zdroj tep. žiarenia, tepelné žiarenie, šírenie žiarenia v látkových prostrediach.
 • Využitie slnečnej energie

  Obrázok

  Obrázok

   

  1. laboratórna úloha- určenie tepla

  Laboratórna úloha zameraná na meranie fyz. veličín potrebných pre výpočet prijatého tepla telesom.