Choď na obsah Choď na menu
 


Topenie a tuhnutie

 • Charakterizuj skupenské premeny topenie a tuhnutie, vysvetli správanie sa častíc.
 • Vysvetli pojmy teplota topenia, teplota tuhnutia
 • Vysvetli anomáliu vody.

 

Var.Teplota varu

 • Charakterizuj var kvapaliny,ako sa správajú častice vzhľadom na prijaté teplo?
 • Od čoho závisí veľkosť teploty varu kvapaliny?

Vyparovanie

 • Charakterizuj skupenskú premenu "vyparovanie".
 • Z hľadiska častíc a ich správania sa vysvetli princíp vyparovania rôznych kvapalín.
 • Ktoré podmienky vplývajú na rýchlosť vyparovania kvapalín?

Var

 • Charakterizuj var kvapaliny,ako sa správajú častice  ako sa to prejaví na vonkajšom správaní sa kvapaliny pri vare?
 • Od čoho závisí veľkosť teploty varu kvapaliny?
 • Charakterizuj prchavé látky.

 

Kondenzácia