Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Pohybová energia telesa
 •  Charakterizuj pojem  "Energia".
 • Kedy má teleso pohybovú energiu?
 • Od ktorých fyzikálnych veličín závisí veľkosť pohybovej energie telesa? Aká je jej fyzikálna jednotka?
 • Vyjadri vzťah medzi pohybovou energiou telesa a prácou, ktorú je teleso schopné konať.
Polohová energia telesa
   Vzájomná premena poloh. a pohyb. energie telesa
   
  Reklama