Choď na obsah Choď na menu
 


!!!!!!!! Výborná stránka k preberanému učivu!!!!!!!

Elektrometer

  • Na čo služi elektrometer?
  • Časti elektrometra
  • Princíp činnosti elektrometra- určenie veľkosti elektrického náboja zelektrizovaného telesa.
  • Uzemnenie- ako sa správajú častice a prečo.

Elektrizovanie a uzemnenie elektrometra

Elementárny elektrický náboj

  • Označenie elektrického náboja, fyzikálna jednotka.
  • Elementárny elektrický náboj.

Vodič a izolant v elektrickom poli

  • Opíš časticovú štruktúru elektrických vodičov a izolantov.
  • Vysvetli fyzikálne javy- elektrostatická indukcia a polarizácia.